Kui teie ettevõtlusvormiks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu, peate esitama igal aastal majandusaruande äriregistrile, regulaarseid deklaratsioone Maksu- ja Tolliametile, ametlikke kandeid Haigekassale ning teatud juhtudel ka aruandeid Statistikaametile.

Aruanded Maksu- ja Tolliametile

Juriidilise isikuna on teie ettevõte maksukohustuslane. Teil on kohustus pidada maksuarvestust ning esitada Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioone, nende hulgas regulaarselt:

  • tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon vorm TSD, mis tuleb esitada iga kuu ka juhul, kui teie ettevõttes ei ole lepingulisi töötajaid;
  • erisoodustuste deklaratsioon vorm TSD lisa 4, kui olete andnud näiteks töötajale auto tasuta või soodushinnaga kasutamiseks või katate töötaja kulutusi puhkuseks või meelelahutuseks vms;
  • kingituste ja annetuste ning vastuvõtukulude deklaratsioon vorm TSD lisa 5, kui olete hoolitsenud näiteks äripartnerite toitlustus- ja majutuskulude eest vms;
  • käibedeklaratsioon, kui teie ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena.

Lisaks tuleb deklareerida dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed, toodete ja pakendiaktsiis jne.

Aruannete esitamise tähtajad on Maksu- ja Tolliamet määranud kindlatele kuupäevadele.

 

Aruanded Haigekassale

Kui teie ettevõttel on töötajaid, kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu, siis lisatakse ettevõte haigekassa andmekogusse. Haigekassat tuleb teavitada näiteks uue töötaja tööle asumisel, et võtta ta ravikindlustatuna arvele; samuti töötaja lepingu lõpetamisel, et ta ravikindlustatute nimekirjast kustutada. Ajutise töövõimetuse korral (haigestumine, vigastus jms) tuleb hüvitise saamiseks esitada Haigekassale vastavad täidetud vormid.

 

Aruanded Statistikaametile

Statistikaametil on riikliku statistika seadusega määratud kohustus koguda Eesti ettevõtetelt statistilisi andmeid, neid töödelda ning avaldada üldistatud uuringutulemustena. Selleks vajab ta aga ettevõtetelt võimalikult usaldusväärseid andmeid. Nagu suuremahuliste uuringute puhul tavaks, ei küsitleta kõiki äriregistris registreeritud äriühinguid, vaid igal tegevusalal valitakse juhuvaliku meetodil teatud hulk aruandekohuslasi.

 

Kas minu ettevõte on aruandekohuslane?

Kui teie ettevõttes töötab vähemalt 50 töötajat, olete aruandekohuslane. Muul juhul saate kontrollida Ametlike Teadaannete infosüsteemist, kas teie ettevõte on sattunud uuringuvalimisse ja kui tihti peate sel juhul Statistikaametile andmeid lähetama: valige teadaande liigiks „Statistikaameti teated” ning päringu märksõnaks teie ettevõtte registrikood.