Raamatupidamine on eduka ettevõtte alus, mis organiseerib ettevõtte rahaasju, näitab firma tegelikku finantsolukorda ja seniseid arenguid ning aitab teha tulevikuplaane.

pakkumine

Korrektne raamatupidamine annab informatsiooni õigeteks finantsotsusteks, aitab vältida väärinfost tekkida võivat kahju ning hoiab kokku aega ja raha arvestuse pidamisel. Sõltuvalt ettevõtja oskustest ja ettevõtte suurusest on võimalik raamatupidamist teha ise, osta teenust sisse või võtta tööle raamatupidaja.

Raamatupidamise kohustus on kõigil Eestis tegutsevatel äriühingutel ning välismaiste äriühingute filiaalidel. Iga ettevõtte raamatupidamine peab vastama riigi poolt määratud standarditele, et tulemused oleksid võrreldavad ning arusaadavad. Raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtted on fikseeritud järgmistes dokumentides: raamatupidamise seadus, Eesti Hea Raamatupidamistava ning Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

raamatupidamisteenus1

Raamatupidamise korraldamise põhinõuded

  • Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.
  • Kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida.
  • Kõik majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites.
  • Iga ettevõte peab koostama ja esitama äriregistrile majandusaasta aruande.
  • Kõik raamatupidamise dokumendid tuleb säilitada.

Raamatupidamine on meie põhitegevus!

Pakkudes igakülgselt abi kõiges raamatupidamisse puutuvas, alates raamatupidamise sisseseadmises kuni aruandluseni välja.

Raamatupidamisteenuse sisseostmise eelis raamatupidaja palkamise ees on kindlasti aja ja raha säästmine ning võimalus pühenduda maksimaalselt oma põhitegevusele.

Raamatupidamisteenuse eelised:

  • Usaldusväärne partner, kes hoolitseb, et kõik aruanded oleksid õigeaegselt esitatud ja korrektselt täidetud.
  • Teenusega kaasnevad vajalikud programmid ja litsentsid
  • Kokkuhoid raamatupidaja leidmisele kuluva aja ja koolitamise arvelt, samuti palgalt ning töökuludelt.
baasteenus1

Raamatupidamise programmid

Kliendi raamatupidamise korraldamisel kasutatava tarkvara valikul on oluliseks kriteeriumiks majandustegevuse iseloom. Raamatupidamist korraldatakse põhilises osas HansaRaamas, mis on osutunud praegusel hetkel mõistlikuks lahenduseks nii hinna kui kvaliteedi osas. Vastavalt vajadusele on võimalik produtseerida erinevaid aruandeid ettevõtte käekäigu analüüsimiseks. Kõiki aruandeid on võimalik eksportida ka näiteks Windows Excelisse.

Palgaarvestuse pidamiseks oleme leidnud sobiva laheduse MeritPalk tarkvara näol.

button