Baasteenus

baasteenus1
  • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
  • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
  • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
  • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
  • töölähetuste vormistamine;
  • kassaorderite vormistamine;
  • põhivarade arvestus;
  • aruannete koostamine ja edastamine (bilanss, kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro, põhivarade arvestus);
  • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
  • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine (va TSD lisad 1-3, vt lisateenus „Töötasude arvestus“).
Baasteenuse hind kujuneb vastavalt raamatupidamise tekkepõhiste dokumentide mahule ühes kuus (millest suurema osa moodustavad tavaliselt müügiarved ning ostuarved). Tekkepõhiseks dokumendiks ei ole pangakontol tehtud tehingud ning kassaorderid (sh. laekumised, tasumised).

button