Lisateenus

lisateenus1

Töötasude arvestus: palga- ja puhkusearvestus, tulu- ja sotisaalmaksu deklaratsiooni (TSD) lisade 1-3 koostamine ja esitamine, tõendite väljastamine Pangaülekannete tegemine: ostuarvete tasumiste, palkade ja maksude ülekanded Majandusaasta aruande koostamine: majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale Esindamine ja muu raamatupidaja töö: esindamine asutustes ja ettevõtetes ning muu raamatupidaja töö tunnihinna alusel Konsultatsioon: raamatupidamis- ja maksualane konsultatsioon tunni hinna alusel

button